b_Newsبا وجود صدور ویزا

نه تیروکمان به آمریکا رفتن

تاریخ: 1395/11/20
زمان: 13: 44
نوع: خبر
مسابقات جهانی داخل سالن تیراندازی با کمان در حالی از 22 بهمن در لاس‌وگاس آغاز می‌شود که با وجود صدور ویزا، کمانداران ایران در این رقابت ها شرکت نمی کنند.

مسابقات جهانی داخل سالن تیراندازی با کمان از 22 بهمن در لاس‌وگاس آغاز می‌شود. منابع خارجی از صادر شدن ویزا برای تیم ملی ایران خبر دادند. این در حالی است که محمدعلی شجاعی رییس فدراسیون از اعزام نشدن تیم خبر داد.

وی در این باره، عنوان داشت: از 16 نفری که درخواست کردیم برای پنج نفر (دو ورزشکار زن، دو ورزشکار مرد و یک سرپرست) ویزا صادر شده است. با توجه به اینکه مسابقات از 22 بهمن شروع می‌شود ما زمان کافی برای اعزام نداشتیم. برای گرفتن ویزا باید به ارمنستان برویم و بعد تیم را اعزام کنیم که این فرصت مهیا نیست. از طرفی برای هیچ کدام از مربیان ویزا صادر نشده و به همین دلیل نمی‌توانیم در مسابقات شرکت کنیم.