عادل گزارشگر داربی

تاریخ: 1395/11/22
زمان: 12: 29
نوع: خبر
منابع مختلف خبری از نهایی شدن گزارشگر داربی خبرمی دهند.

به گزارش سایت روزنامه گل،منابع نزدیک به جام جم خبر داده اند که شانس عادل فردوسی پور از سایر گزارشگران برای گزارش داربی بیشتر است .استفاده از گزارشگرهای نه چندان محبوب درگزارشهای فوتبالهای اخیر با واکنشهای منفی زیادی مواجه شده بود.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.