جلد روزنامه گل شنبه 23 بهمن 1395 / فرشاد دفاع چپ مادام العمر

تاریخ: 1395/11/23
زمان: 11: 07
نوع: خبر
روزنامه گل تیتر اصلی جلد روز شنبه خودش را با محوریت تصمیم جدید برانکو طراحی کرده است.

به گزارش سایت روزنامه گل،در این شماره تیتر اصلی روزنامه به تصمیم برانکو برای داربی و بعد از آن بر می گردد که خواسته است از فرشاد احمدزاده به عنوان دفاع چپ مادام العمر بهره ببرد. در این زمینه خواسته برانکو از بازیکنانش برای داربی هم جالب است.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.