عینک های سرخابی در هوای ابری داربی

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 13: 17
نوع: خبر
در حاشیه حضور هواداران سرخابی ها به ورزشگاه آزادی، عینک های قرمز و آبی هم به هواداران برای بردن به ورزشگاه پیشنهاد شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، در جریان بازی دربی هشتاد و چهارم و قبل از شروع مسابقه بازار ابزار تشویق از جمله بوق و پرچم حسابی داغ است اما در این میان از همه جالبتر عینک های سرخابی بود که به تماشاگران دو تیم برای زدن به چشم و تشویق تیم محبوب شان در هوای ابری آزادی پیشنهاد شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.