b_Newsبا هدف ساماندهی برنامه های ملی پوشان !

خط و نشان فدراسیون دوومیدانی برای ورزشکاران

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 13: 33
نوع: خبر
فدراسیون دوومیدانی در راستای اهداف و ساماندهی فعالیت های ورزشکاران این رشته اطلاعیه صادر کرد که بیشتر شباهت به خط و نشان کشیدن برای ورزشکاران دارد.

فدراسیون دوومیدانی در راستای اهداف و ساماندهی فعالیت های ورزشکاران این رشته اطلاعیه صادر کرد که بیشتر شباهت به خط و نشان کشیدن برای ورزشکاران دارد. در این اطلاعیه آمده است:«1-کلیه اعزام های ورزشکاران دوومیدانی به مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی صرفا با نظر سازمان تیم‌های ملی و پس از اخذ مجوز شورای برون مرزی امکان پذیر است. 2- به کارگیری مربیان خارجی در هر سطح و مقطعی پس از اخذ مجوز شورای برون مرزی امکان پذیر است. 3- کلیه اردوهای خارجی صرفا با نظر سازمان تیم‌های ملی و پس از اخذ مجوز شورای برون مرزی قابل برگزاری خواهد بود. 4- نتایج به دست آمده در مسابقات یا تورنمنت‌های خارج از کشور صرفا در خصوص مسابقاتی قابل پذیرش است که از قبل ورزشکار با نظر سازمان تیم‌های ملی و پس از اخذ مجوز شورای برون مرزی به مسابقات اعزام شده باشد. 5- هزینه عزیمت به اردو یا مسابقات خارج از کشور که ورزشکار راسا و بدون نظر سازمان تیم‌های ملی و مجوز شورای برون مرزی شرکت نموده است، قابل پرداخت نخواهد بود. 6- معیار انتخاب ورزشکاران تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی، قهرمانی جهان و المپیک صرفا مسابقاتی است که توسط سازمان تیم‌های ملی مشخص و معین شده است و نتایج خارج از مسابقات مذکور پذیرفته نخواهد شد.»

این اطلاعیه در شرایطی صادر شده است که فدراسیون دوومیدانی در کشاندن دوومیدانی کاران معترض پای میز مذاکره که چند وقت پیش بیانیه ای صادر و اردوها و مسابقه قهرمانی کشور را تحریم کرده بودند، ناکام ماند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.