اولین داربی بدون پدر استقلالی ها

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 13: 52
نوع: خبر
آبی پوشان پایتخت دربی 84 را بدون حضور مرحوم پورحیدری برگزار می کنند.

به گزارش سایت روزنامه گل، استقلالی‌ها امروز برای اولین‌بار داربی را بدون حضور منصور پورحیدری تجربه می‌کنند. باید دید آبی‌پوشان بدون پدر چه نتیجه ای در این دیدار سنتی می‌گیرند.  

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.