پرسپولس گل نخورد نخورد تو داربی جبران کرد

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 15: 58
نوع: خبر
استقلال نیمه نخست را با 3 گل از پرسپولیس در دربی 84 پیش افتاد.

به گزارش سایت روزنامه گل، پرسپولیس نیمه اول دربی 84 را طوفانی شروع کرد اما در ادامه شاگردان منصوریان با 3 گل کار را جبران کردند.
این برای اولین بار بود که پرسپولیس در یک نیمه 3 گل خورد و از سوی دیگر برای اولین بار بود که در طول 20 هفته گذشته لیگ شاگردان برانکو اینچنین از رقیب خودشان عقب می افتادند و اینقدر گل می خوردند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.