سه گل های استقلال در 4 بازی پی در پی

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 16: 06
نوع: خبر
استقلال تهران بعد از باخت به همنام خوزستانی خودش به یکباره متحول شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، استقلال تهران بعد از باخت به استقلال خوزستان به یکباره متحول شد تا جایی که بعد از آن نه تنها پیروز شده بلکه در هر بازی سه گل، سه گل می زنند.
استقلال ابتدا در آبادان 3 گل به نفت زد، سپس در تهران سه گل به پیکان زد و برنده شد. استقلال در بازی بعدی به تبریز رفتند و در برف و بوران تبریز 3 گل به ماشین سازی زدند تا قبل از داربی یک آمار خوب برای خود به جا بگذارند.
استقلال در داربی 84 هم 3 گل تا پایان نیمه نخست زد تا این تیم در 4 بازی پی در پی 12 گل زده باشد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.