آهای فریاد فریاد

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 19: 32
نوع: خبر
کاوه رضایی و امید ابراهیمی در پوست خودشان نمی گنجند.

به گزارش سایت روزنامه گل، کاوه رضایی و امید ابراهیمی در پوست خودشان نمی گنجند، آنها چراغ راه جوانان استقلال بودند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.