جنجالی ترین صحنه داربی 84 + عکس

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 19: 38
نوع: خبر
جلال حسینی اول با رحمتی درگیر شد، بعد به او گل زد و در نهایت باعث اخراج وی شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، جلال حسینی اول با رحمتی درگیر شد، بعد به او گل زد و در نهایت باعث اخراج وی شد. شاید اگر این اتفاق 5 دقیقه زودتر رخ می داد مسایل خیلی تغییر می کرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.