رحمتی جانشین خودش را انتخاب کرد + عکس

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 19: 44
نوع: خبر
بعد از اخراج مهدی رحمتی، استقلالی ها که سه تعویض خودشان را انجام داده بودند، نتوانستند حسین حسینی را به زمین بیاورند.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از اخراج مهدی رحمتی، استقلالی ها که سه تعویض خودشان را انجام داده بودند، نتوانستند حسین حسینی را به زمین بیاورند. در این شرایط مهدی رحمتی ترجیح داد دیگر حسینی داخل زمین یعنی مجید حسینی را جانشین خودش کند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.