از اشک تا خنده + عکس

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 19: 56
نوع: خبر
منصوریان در داربی 84 شرایط متفاوتی را نسبت به بازی قبل شهرآورد تجربه کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، علیرضا منصوریان بعداز داربی رفت از ذوق کسب مساوی برابر پرسپولیس، اشک شوق ریخته بود، بعد بازی برگشت درست در همان نقطه فریاد پیروزی سر داد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.