دو کاپیتان قبل از طوفان

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 20: 19
نوع: خبر
قبل بازی همه چیز گل و بلبل بود. کاپیتان ها صمیمی تر از همیشه مراسم ابتدایی بازی را انجام دادند.

به گزارش سایت روزنامه گل، قبل بازی همه چیز گل و بلبل بود. کاپیتان ها صمیمی تر از همیشه مراسم ابتدایی بازی را انجام دادند. رحمتی و سیدجلال نقش اول های اکشن آخر داربی 84 بودند و این در حالی بود که تصور بر این بود که جوانان دو تیم بیشتر تحت تاثیر بازی قرار بگیرند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.