صادق محرمی مثل مجتبی محرمی

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 20: 22
نوع: خبر
چه کسی فکر می کرد در میان لشگر ستاره های پرسپولیس یک داربی اولی


به گزارش سایت روزنامه گل، چه کسی فکر می کرد در میان لشگر ستاره های پرسپولیس یک داربی اولی ستاره از آب در بیاید. ستاره از آب در بیاید. صادق محرمی در حضور مسلمان و سروش رفیعی و مهدی طارمی بدون شک یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس در داربی 84 بود و قرمزها را به یاد اعتماد به نفس مجتبی محرمی در داربی ها انداخت. شاید این هم از بدشانسی پرسپولیس باشد که هرچه ستاره دارد دفاع راست است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.