بوسه یک هوادار بر دست کاپیتان

تاریخ: 1395/11/24
زمان: 20: 34
نوع: خبر
یکی از صحنه های جالب بعد از داربی 84 بوسه یک هوادار بر دستان سیدمهدی رحمتی بود.

به گزارش سایت روزنامه گل، یکی از صحنه های جالب بعد از داربی 84 بوسه یک هوادار بر دستان سیدمهدی رحمتی بود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.