گلف چگونه از از انزوا بیرون مي‌آید؟

تاریخ: 1397/07/14
زمان: 13: 29
نوع: گزارش
این روزها که به انتخابات گلف نزدیک مي‌شویم، سوال اساسی مطرح است که آیا مشکل ورزش (رشته گلف) در درون مجموعه ورزش است یا بیرون مجموعه ورزش؟

ناهید دشتی/ این روزها که به انتخابات گلف (18 مهر) نزدیک مي‌شویم، سوال اساسی مطرح است که آیا مشکل ورزش (رشته گلف) در درون مجموعه ورزش است یا بیرون مجموعه ورزش؟ برای روشن شدن این مطلب توجه به اینکه اساسی‌ترین مشکل‌ها چه مواردی هستند، ما را به پاسخ علت و محل مشکلات راهنمایی مي‌کند.

نکته نخست حضور نداشتن در رسانه و نداشتن سهم از باکس خبری (عامل خارج از وزارت ورزش و فدراسیون و وابسته به ارتباطات) است. نکته دوم نداشتن کرسی بین‌المللی (آسیایی و جهانی) ناشی از ضعف زبان انگلیسی مدیران ارشد و قدرت ارتباط گیری بین‌المللی در سال‌های اخیر بوده است.

اما نکته بعدی ضعف جلب توجه همگانی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها (مرتبط با قدرت ارتباط‌گیری راس فدراسیون و میزان سابقه و ارتباط و شناخت سایر دستگاه‌ها) به نظر می‌رسد. همچنین نباید از جذب دیپلمات‌ها در داخل (ارتباطات وزارت خارجه و سفارت‌ها) نیز غافل شد.

در این بین منابع مالی مهم‌ترین مورد است که دو روش برای حل این موضوع وجود دارد. (توضیح اینکه با اتکای صرف به منابع وزارت ورزش، وضعیت فعلی ادامه مي‌یابد.)

الف- استفاده از بودجه عمومی و سالانه کل کشور که نیازمند اخذ ردیف مي‌باشد (جذب نکردن سرمایه بخش خصوصی که با توجه به وضعیت فعلی تولید و بازرگانی، جذب آنها در شرایط فعلی به رشته بدون تماشاگر و فاقد رسانه گلف محال است و تنها راه جذب آنها ارتباط قبلی و تکلیفی از ناحیه رییس فدراسیون یا مسوولان وزارت ورزش است.)

ب_ جذب نشدن سرمایه بخش خصوصی (با توجه به وضعیت فعلی تولید و بازرگانی جذب آنها در شرایط فعلی به رشته بدون تماشاگر و فاقد رسانه گلف محال است و تنها راه جذب آنها ارتباط قبلی و تکلیفی از ناحیه رییس فدراسیون یا مسوولان ورزش است.)

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.