رییس سیستان و بلوچستان: در گلف استعداد داریم، زمین نه !

تاریخ: 1397/07/16
زمان: 13: 43
نوع: گفتگو
فرشید صالح‌زهی رییس هیات گلف سیستان و بلوچستان، در آستانه انتخابات فدراسیون، اساسی‌ترین مشکل این ورزش را نبود زمین استاندارد در گلف می‌داند.

فرشید صالح‌زهی رییس هیات گلف سیستان و بلوچستان، در آستانه انتخابات فدراسیون، اساسی‌ترین مشکل این ورزش را نبود زمین استاندارد در گلف می‌داند:«با توجه به اینکه گلف المپیکی شده باید مثل رشته‌های دیگر به آن توجه شود. کمبود اساسی گلف زمین استاندارد است. طبق آمار در کل کشور ما تنها چهار‌،پنج زمین استاندارد داریم که فقط یکی از آنها که در تهران است زمین چمن است. زمین سایر استان‌ها خاکی است. یا ما خودمان هیچ زمین گلفی نداریم و فعالیت‌مان در مینی‌گلف و بهکاپ است. به این ترتیب ورزشکار هم وقتی می‌بیند پیشرفتی در کار نیست بی‌انگیزه می‌شود. ورزشکار رقابت و پیشرفت را دوست دارد.»

او راه حلی هم برای رییس آینده داشت:«زمین داشته باشیم، با تجهیزات کم می‌شود کار کرد. یا اگر تامین زمین مقدور نیست، بودجه‌ای را به استان‌ها اختصاص بدهند تا بتوانیم در استان‌های دیگر تمرین کنیم. ما استعداد داریم اما زمین نداریم.»

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.