تشویق جادوگر و سلام نظامی به هواداران

تاریخ: 1395/11/28
زمان: 18: 07
نوع: خبر
پیشکسوت سابق باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه آزادی حسابی مورد تشویق قرار گرفت.

به گزارش سایت روزنامه گل، علی کریمی که با حضور در ورزشگاه آزادی همراه با بازیکنان پرسپولیس حسابی مورد تشویق هواداران قرار گرفت، در جریان مسابقه با سلامی نظامی از لطف هواداران تشکر کرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.