کفش واکس زدن طارمی برای رضائیان بعد از گل زدن به سبک بارسا

تاریخ: 1395/11/28
زمان: 18: 49
نوع: خبر
مهدی طارمی بعد از گلی که به ثمر رساند به نشان تشکر از رامین رضائیان برای کفش های او واکس زد.

مهدی طارمی بعد از گلی که به ثمر رساند به نشان تشکر از رامین رضائیان برای کفش های او واکس زد.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.