سلفی برد بارسایی

تاریخ: 1395/11/28
زمان: 20: 36
نوع: خبر
بازیکنان پرسپولیس بعداز برد مقابل سپاهان شادی گل جالب همراه با هواداران داشتند.

به گزارش سایت روزنامه گل بازیکنان پرسپولیس بعداز اتمام بازی مقابل سپاهان که با برد 2بر1آن ها همراه بود یک شادی برد جالب داشتیم.این شادی گرفتن یک عکس سلفی به همراه هواداران بود

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.