تشکربرانکو از جادوگر

تاریخ: 1395/11/29
زمان: 13: 09
نوع: خبر
برانکو درباره حضور علی کریمی و اینکه همیشه این حضور با برد پرسپولیس همراه می‌شود، ازاوتشکر کرده و این حمایتها را موثر می داند


برانکو درباره حضور علی کریمی و اینکه همیشه این حضور با برد پرسپولیس همراه می‌شود، ازاوتشکر کرده و این حمایتها را موثر می داند:« خوشحال هستم که چنین حمایتی از سوی بازیکنان سابق‌مان را داریم که عضو خانواده پرسپولیس هستند و با تیم زندگی می‌کنند و لذت می‌برند و همه کار برای موفقیت پرسپولیس انجام دهند چون آنها تاریخ این تیم هستند و بهترین روزها را برای پرسپولیس رقم زدند و این تیم فعلی هم می‌تواند تاریخ مخصوص خودش را بنویسد.»
 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.