b_Newsخبرقطعی برانکو

8امتیازاز تراکتور کسر می شود

تاریخ: 1395/11/29
زمان: 13: 15
نوع: خبر
برانکو درباره اینکه چرا همچنان حریف پرسپولیس را استقلال می‌داند و آیا این یک کری خوانی است از موضع کسیکه اطلاع موثقی از یک خبردارد اعلام کرد 8 امتیاز ازتراکتور کسرخواهدشد.

خبرقطعی برانکو درموردتراکتور

برانکو درباره اینکه چرا همچنان حریف پرسپولیس را استقلال می‌داند و آیا این یک کری خوانی است از موضع کسیکه اطلاع موثقی از یک خبردارد اعلام کرد 8 امتیاز ازتراکتور کسرخواهدشد.اوکمتر پیش می آید درمورد چیزی که از آن مطمئن نیست چنین با قطعیت صحبت کند:«: متاسفانه از تراکتورسازی ۸ امتیاز کم خواهد شد. البته مطمئن نیستم اما طبق قانون فیفا باید کسر شود و نتیجه چه خواهد شد، نمی‌دانم. طبیعی است که تراکتور قبل از این ماجرا رقیب اصلی ما بوده است.»
 بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.