بازی سیاه جامگان و تراکتورسازی لغو شد

تاریخ: 1395/11/29
زمان: 14: 31
نوع: خبر
دیدار تیمهای سیاه جامگان و تراکتورسازی به دلیل بارش برف لغو شد.

به گزارش سایت روزنامه گل، دیدار تیمهای سیاه جامگان و تراکتورسازی به دلیل  بارش برف لغو شد.بعد از بررسی شرایط زمین ثامن مشهد توسط داور و نماینده فدراسیون، دیدار تیمهای سیاه جامگان و تراکتورسازی لغو به روز دیگری موکول شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.