ترقه نندازیدخطرداره!

تاریخ: 1395/11/29
زمان: 14: 43
نوع: خبر
به گزارش سایت روزنامه گل، بنظر می رسد ما هنوز عادت زشته ترقه اندازی را ترک نکرده ایم .اتفاقی که در آستانه بازیهای آسیایی می تواند بهای زیادی برای نماینده های ما داشته باشد. پرسپولیس ازمیزبانی...بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.