تراکتوریها به تبریز بازگشتند

تاریخ: 1395/11/29
زمان: 18: 50
نوع: خبر
کاروان تراکتورسازی مشهد را به مقصد تبریز ترک کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، در حالی که بازی امروز تراکتورسازی و سیاه جامگان به واسطه شرایط آب و هوایی  بد مشهد برگزار نشد، زمانی هم برگزاری این بازی تعیین نشد.
از همین رو تیم تراکتورسازی با توجه به شرایط موجود و اینکه زمان برگزاری این بازی مشخص نیست مشهد را ترک و به تبریز بازگشت تا زمان بازی آنها بیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.