b_Newsآنهایی که این حرف ها را می زنند نامرد هستند

خداداد عزیزی: شربتی بگوید کم کاری کرده ام هم من باور نمی کنم

تاریخ: 1395/12/06
زمان: 19: 21
نوع: خبر
گل دوم تراکتورسازی هرچقدر برای قلعه نویی خوشحالی در پی داشت اما در مقابل شائبه های زیادی را در تیم میزبان یعنی سیاه جامگان به وجود آورد.

به گزارش سایت روزنامه گل، گل دوم تراکتورسازی هرچقدر برای تیم امیر قلعه نویی خوشحالی در پی داشت اما در مقابل شائبه های زیادی را در تیم میزبان یعنی سیاه جامگان به وجود آورد و بلافاصله فضای مجازی پر شد از صحن ای که با عکس العمل بی تفاوت رضا شربتی گل دوم حریف اسباب باخت تیم مشهدی را رقم زد. با بالا گرفتن این شائبه ها خداداد عزیزی، سرمربی سیاه جامگان نسبت به این موضوع سریع واکنش نشان داد: خواهش می‌کنم چنین صحبت‌هایی را انجام ندهید. رضا شربتی بازیکنی است باشرافت که حتی اگر خودش هم به من بگوید من کم‌کاری کرده‌ام حرفش را قبول نخواهم کرد. مگر می‌شود بازیکنی که 20 درصد از قراردادش را گرفته و تمام توانش را تا به امروز برای ما گذاشته و در سرما و گرما، ما را یاری کرده، خودش را به خاطر یک صحنه بفروشد و آبروی خودش را ببرد؟ آنهایی که این صحبت‌ها را مطرح می‌کنند نامرد هستند و از آنها می‌خواهم کمی وجدان داشته باشند. زدن این حرف‌ها نامردی است و با آبروی یک بازیکن بازی می‌شود.

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.