b_Newsپس از نرسیدن به سکوی قهرمانی

بهداد سلیمی: زانویم اذیت کرد

تاریخ: 1395/12/07
زمان: 10: 30
نوع: خبر
بهداد سلیمی دارنده نشان طلای المپیک دلیل هفتمی اش در لیگ وزنه برداری را درد زانو عنوان کرد.

بهداد سلیمی دارنده نشان طلای المپیک درباره هفتمی اش در لیگ گفت : ‌با ۷۰ تا ۸۰ درصد از آمادگی‌ام در این هفته وزنه زدم و با توجه به این که ذوب آهن برای قهرمانی نیاز داشت که در هفته پایانی برای‌شان وزنه بزنم، به روی تخته رفتم. زانویم خیلی من را اذیت کرد و متاسفانه در حرکت یک ضرب خیلی درد گرفت و شرایطم در حرکت دو ضرب به صورتی پیش رفت که با یک وزنه سبک، کارم را انجام دادم تا تیم لطمه نخورد. وقتی زانویم به این شکل اذیت کند، قطعا نمی‌خواهم به مسابقات آسیایی بروم که این اتفاق تکرار شود یا اتفاقی بدتر از این بیفتد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.