b_Newsدارنده برنز بازی های آسیایی به ایران برنمی گردد

دومین استاد بزرگ شطرنج تبعه آمریکا شد

تاریخ: 1395/12/09
زمان: 11: 13
نوع: خبر
الشن مرادی، دومین استاد بزرگ شطرنج ایران که مدتی از تابعیت ایران خارج شده بود و با پرچم فیده در مسابقات شرکت می‌کرد، از این به بعد برای آمریکا پشت میز خواهد رفت.

الشن مرادی، دومین استاد بزرگ شطرنج ایران که مدتی از تابعیت ایران خارج شده بود و با پرچم فیده در مسابقات شرکت می‌کرد، از این به بعد برای آمریکا پشت میز خواهد رفت.

مرادی دومین استاد بزرگ تاریخ شطرنج ایران بود که در حال‌ حاضر  ریتینگ ۲۵۷۶ را در اختیار دارد. مرادی که دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است برای ادامه‌  تحصیل چند سالی است که راهی آمریکا شده است.الشن مرادی در بازی‌های آسیایی دوحه به نشان برنز دست یافته است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.