b_Newsرامین رضاییان و هواداران پرسپولیس

دومین چالش در یک سال

تاریخ: 1395/12/09
زمان: 13: 12
نوع: خبر
،پرسپولیسیها بعد از انتشار خبرسراغ صفحه شخصی رامین رفتند وازاو انتقاد کردند

به گزارش سایت رونامه گل ،پرسپولیسیها بعد از انتشار خبرسراغ صفحه شخصی رامین رفتند وازاو انتقاد کردند .رامین رضاییان ساعاتی بعد در واکنش به اعتراضات تند و تیز هواداران پرسپولیس پستی را در اینستاگرام منتشر کرد که به ویدئویی از صحبت های رامبد جوان در نکوهش قضاوت کردن اختصاص داشت. رامبد در این ویدئو جمله ای منسوب به امام صادق را روایت می کند با این مضمون که "اگر انسانی، انسانی را به خاطر گناهی سرزنش کند نمیرد تا خود به آن گناه مرتکب شود. یعنی حق نداری به کسی بگویی تو چرا این کار را کردی چون تو نبودی و نمی دانی. شاید اگر تو جای آن آدم بودی کاری به مراتب بدتر انجام می دادی در نتیجه اجازه نداریم حتی تو ذهنمان کسی را قضاوت کنیم".
این  ویدئو گویا هواداران معترض پرسپولیس را خشمگین تر کرد و به همین خاطر در کامنت ها به شدت انتقادات افزوده شد تا جایی که رضاییان مجبور شد ابتدا کامنت این پست را ببندد سپس ویدئوی صحبت های رامبد را از صفحه اش حذف کند و در ادامه کامنت همه پست هایش را ببندد.این دومین چالش اساسی او با هواداران پرسپولیس در یکسال اخیراست. بسیاری از پرسپولیسیها بعد از عقد قرارداد او و طارمی با ریز اسپور ترکیه هم به شدت به او تاخته بودند.اخبار رسیده از دوبی هم حاکیست برانکو این بار جدی تر از قبل بهانه برای اخراج او دارد و کیست که نداند سرمربی قرمزها تا همین اواخرهم او را به واسطه اتفاقات اول فصل نبخشیده بود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.