b_Newsخبر خوش در آستانه سال جدید

فدراسیون ها 10 روز دیگر شارژ مالی می شوند

تاریخ: 1395/12/09
زمان: 13: 29
نوع: خبر
20 روز تا پایان سال 95 زمان باقی مانده و این در حالی است که فدراسیون‌های ورزشی بودجه مصوب خود را هنوز به طور کامل دریافت نکردند.

20 روز تا پایان سال 95 زمان باقی مانده و این در حالی است که فدراسیون‌های ورزشی بودجه مصوب خود را هنوز به طور کامل دریافت نکردند.

تاکنون تقریبا 80 درصد از بودجه فدراسیون‌ها از سوی وزارت ورزش و جوانان به حساب‌شان واریز شده و 20 درصد از آن باقی مانده است.

در این شرایط وزارت ورزش قصد دارد بخش دیگری از بودجه فدراسیون‌ها را بدهد تا آنها این روزهای پایانی و البته روزهای ابتدایی سال 96 را با دغدغه کمتری پشت‌سر بگذارند.

بر همین اساس قرار است تا 10 روز آینده بخش دیگری از بودجه فدراسیون‌ها به حساب آنها واریز شود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.