ساکت الهامی سرمربی نساجی مازندران شد

تاریخ: 1395/11/02
زمان: 03: 17
نوع: خبر
مربی و دستیار سابق صمد مرفاوی در صبا به عنوان سرمربی جدید نساجی مازندران معرفی شد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.