b_Newsادعای مربی پیکان

توطئه علیه سعید معروف !

تاریخ: 1395/12/14
زمان: 08: 44
نوع: خبر
رضا مومنی مقدم مربی تیم والیبال پیکان متاسفانه هواداران ارومیه ای با شعارهای غیراخلاقی علیه سعید معروف، تیم شهرشان را تشویق می کردند.

رضا مومنی مقدم مربی تیم والیبال پیکان می گوید: متاسفانه هواداران ارومیه ای با شعارهای غیراخلاقی علیه سعید معروف، تیم شهرشان را تشویق می کردند.این که مردم ارومیه توقع دارند سعید معروف همه ساله در تیم های باشگاهی این شهر توپ بزند اشتباه است.آن ها از شعارهایی استفاده کردند که در شان کاپیتان تیم ملی نبود و  معتقدم بی شرفی به معنای بازی سعید معروف در یک تیم غیر ارومیه ای نیست، بلکه توهین هایی است که به کاپیتان تیم ملی می شود.معروف حق انتخاب دارد و می تواند هرکجا که شرایط بهتری برایش فراهم بود را برای ادامه کار انتخاب کند.

مربی تیم والیبال پیکان افزود: نمی دانم چرا اکثریت مردم ارومیه برای رسیدن به برد متوسل به فحاشی کردن به بازیکنان از جمله سعید معروف شدند؟نمی توان گفت که این رفتار غیرحرفه ای را فقط برخی تماشاگرنماها انجام دادند، معتقدم این کار برنامه ریزی شده بود چرا که در زمانی خاص هر 5 الی 6 هزار تماشاگر حاضر درسالن غدیر ارومیه، سعید معروف را مورد بی احترامی قرار می دادند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.