b_Newsیک فرضیه در مورد تعویض عجیب

ادعاهای ارسلان دایی را فریب داد؟

تاریخ: 1395/12/15
زمان: 23: 53
نوع: خبر
خیلی ها عقیده دارند شاید بهتر بود علی دایی به جای ایمان مبعلی، ارسلان مطهری را در بازی با پرسپولیس از زمین بیرون می کشید.

به گزارش سایت روزنامه گل، خیلی ها عقیده دارند شاید بهتر بود علی دایی به جای ایمان مبعلی، ارسلان مطهری را از زمین بیرون می کشید و فقط با محمد قاضی در خط حمله به کار ادامه می داد. با این وجود شاید علی دایی فریب اداعاهای قبل از بازی ارسلان مطهری خورد. مطهری که به هواداری از استقلال مشهور است، حسابی برای پرسپولیس خط و نشان کشیده بود و چه بسا دایی او را به همین دلیل در زمین نگه داشت. با این حال ارسلان در طول مسابقه هیچ کاری از پیش نبرد تا احتمالا شهریار از تعویض مبعلی پشیمان شود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.