b_Newsدر ستایش پرسپولیس

تقدیر را می‌نویسند، سرنوشت را رقم می‌زنند

تاریخ: 1395/12/17
زمان: 11: 07
نوع: خبر
رضا خدادادی - سردبیر

آنها می‌خواهند برنده باشند. قواره‌های قهرمانی همین‌گونه است. قرار به پوشیدن «ردایی» برتن قهرمان‌ها باشد، آن را برای کسی می‌دوزند که پیش از هر چیز بخواهد. با تمام وجودش. پیکسل به پیکسل. سلول به سلول. نبض باید تند باشد. پراز عطش. پراز نیاز. این خواستن حتی مقدم است برتاکتیک. ارجح است بر قوای بدنی. سراست برتمام آن قواعد و قانون‌های پای تخته که می‌کوشد فوتبال را چیزی شبیه به علم نشان دهد. و این «خواستن» را می‌توان در چهره پسران برانکو دید. سال قبل تا لب چشمه رفتند و تشنه بازگشتند. اما آنها می‌خواهند «قسمت» را هم به زانو درآورند و « تقدیر» را خود به رشته تحریر درآورند. نایب قهرمانی با تفاضل گل حسرتی بزرگ بر دل‌شان گذاشت تا امروز به تلافی رفتار سرنوشت برخیزند. به صورت‌های‌شان نگاه کنید، به فریاد سروش بعد از گل. به له‌له زدن مهدی برای جبران موقعیت‌های سوخته. به محسن مسلمان که از خلاقیت وسیله خودنمایی در میانه میدان نساخته و از آن جوان پشت لب سبزنشده که بعد از اندک دقایقی بازی با پیراهن قرمز اختیار از کف داده و ‌های‌های می‌گرید. تعصبات رنگی به کنار، آنها از روز اول چنین بودند. با همین عطش، با همین حساسیت. می‌خواهند قهرمان شوند. چاره‌ای هم نمانده. وقتی هوادارش بعد از شکست داربی بزرگ دستش را از دست ایشان رها نکرده چاره‌ای جز جانفشانی نمی‌ماند. آنها برای این قهرمانی جان خواهند داد.

 

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.