b_News در نخستین نشست خبری

کولاکوویچ : از محمودی خواستم بیشتر فکر کند و برگردد

تاریخ: 1395/12/23
زمان: 12: 16
نوع: گفتگو
کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال در نخستین نشست خبری اش مقابل رسانه ها قرار گرفت.

او در بخشی از صحبت های آغزینش گفت: در حال حاضر نسبت به کیفیت بازیکنان باتجربه احترام خاصی قائل هستم اما شاید برای المپیک بعدی نتوانند همین کیفیت را داشته باشند. این حرف ها را روی تجربه ام می گویم چون در صربستان 3 سال تغییر نسل ایجاد کردم.
سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به سوال اول مبنی بر اینکه آیا به تعامل با خبرنگاران اعتقاد دارد یا خیر؟ عنوان داشت: اگر درست متوجه شده باشم باید بگویم من همیشه با اصحاب رسانه روابط حسنه داشته باشم و توقع دارم همیشه درست بگویند و واقعیت ها را منعکس کنند.
او در خصوص اینکه جای خالی مهدوی و محمودی که از تیم ملی خداحافظی کرده اند را چگونه پر می کند، افزود: مهدوی کارش تمام شده اما با محمودی حرف زدم و فهمیدم درگیر مشکلات جسمی و روحی متعدد است. تلاش نکردم حتما برگردد اما خواستم بیشتر فکر کند چون پست حساسی دارد. مشکلات وی را درک می کنم و امیدوارم بهترین تصمیم را بگیرد.
کولاکوویچ همچنین درباره اینکه طی سال های اخیر بحث باندبازی و بازیکن سالاری همیشه در اطراف تیم ملی والیبال به گوش می رسیده، برای برخورد با این پدیده مذموم چه برنامه ای دارد؟ گفت:ما یک خانواده هستیم و مسائل باید آنجا حل شود. تا زمانی که هر ملی پوش خودش را وقف کند، قطعا قابل احترام خواهد بود.درمورد بازیکن سالاری و باند بازی هم نمی خواهم صحبتی کنم.