b_Newsنيم‌فصل اول نتايج نيم‌فصل دوم را گرفته بود

استقلال 2 امتيازي پرسپوليس بود

تاریخ: 1395/12/27
زمان: 18: 43
نوع: خبر
استقلال در نیم‌فصل دوم عملکرد فوق‌العاده‌ای در امتیاز‌گیری داشت‌.

مهدی اسماعیل‌پور /  استقلال در نیم‌فصل دوم عملکرد فوق‌العاده‌ای در امتیاز‌گیری داشت‌. علیرضا منصوریان و شاگردانش در دور برگشت مسابقات و تا پایان هفته نهم هفت برد‌، یک تساوی و تنها یک شکست را تجربه کرده‌اند‌. آبی‌پوشان مانند بازی رفت مقابل استقلال خوزستان بازنده بودند و برخلاف نيم‌فصل اول از پس سیاه‌جامگان مشهدی برنیامدند اما در سایر بازی‌ها با دست پر و سه امتیاز میدان را ترک کردند‌.


استقلال هر روز بهتر از دیروز
استقلالی‌ها در 9 هفته ابتدایی نيم‌فصل از 27 امتیاز ممکن فقط و فقط  13 امتیاز کسب کرده بودند‌. سه برد‌، چهار تساوی و دو شکست در کارنامه آبی‌ها ثبت شده است‌.  تفاضل گل آنها هم مثبت دو بود‌. اما امتیاز‌هاي جمع‌آوری شده در 9 هفته ابتدایی دور برگشت به 22 می‌رسد و تفاضل استقلال هم مثبت 12 است‌. منصوریان و شاگردانش در نیم‌فصل دوم فقط  پنج امتیاز از دست دادند درحالی که در 9 بازی ابتدایی نيم‌فصل اول 14 امتیاز از کیسه این تیم پریده بود‌.  

 

استقلال به 2 امتیازی پرسپولیس مي‌رسید
اگر استقلالی‌ها در نیم‌فصل اول هم مانند نیم‌فصل دوم نتیجه مي‌گرفتند و همین نتایج تکرار مي‌شد امروز منصوریان و شاگردانش فقط یک گام تا صدر جدول و قهرمانی احتمالی فاصله داشتند‌. در حال حاضر استقلال 12 امتیاز از پرسپولیس کمتر دارد اما اگر در نيم‌فصل اول هم همین نتایج را مي‌گرفتند و 9 امتیاز بیشتر داشتند حالا فقط 3امتیاز کمتر از سرخپوشان داشتند‌. البته اگر داربی رفت که مساوی تمام شد را نیز  در جمع و منهای امتیاز‌ها حساب کنیم  یک امتیاز هم از پرسپولیس  کم مي‌شود و اختلاف فقط به دو امتیاز مي‌رسید!

 

 6 امتیاز از 6 بازی!
 استقلالی‌ها در شش بازی پایانی نيم‌فصل دوم فقط 9 امتیاز کسب کردند و 9 امتیاز دیگر را از دست دادند‌. اگر همین روند امتیاز گیری ادامه داشته باشد آنوقت آبی پوشان دست‌کم مي‌توانند به دومی و نایب قهرمانی امیدوار باشند‌. هرچند مي‌گویند امتیاز گیری در نيم‌فصل دوم سخت تر است اما این قاعده شامل حال علیمنصور و شاگردانش نشده است و برعکس بهتر از دور رفت نتیجه گرفته‌اند. به این ترتیب مي‌شود امیدوار بود كه استقلالی‌ها در نيم‌فصل دوم بیش از 9 امتیاز کسب کنند در این صورت نایب قهرمانی آبی‌ها محتمل خواهد بود‌.  


 
استقلال 59 امتیازی مي‌شود؟
استقلال از 9 بازی نيم‌فصل دوم به طور میانگین 4/2 امتیاز گرفته است‌. با ادامه این روند  از 6 بازی باقیمانده باید 4/14 امتیاز بگیرند‌. در این صورت آبی‌پوشان در پایان فصل  58 یا 59 امتیازی مي‌شوند‌. با این امتیاز قهرمان شدن غیر ممکن به نظر مي‌رسد اما دومی و نایب قهرمانی در مشت آبی‌هاي تهران خواهد بود‌. برای این مي‌گوییم قهرمانی غیر ممکن به نظر مي‌رسد  که پرسپولیس فقط با کسب یک برد از شش بازی پیش رو 59 امتیازی مي‌شود. رسیدن به این تیم  روی کاغذ هم بسیار دشوار به نظر مي‌رسد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.