رقبای دیروز رفقای امروز

تاریخ: 1395/11/03
زمان: 14: 23
نوع: خبر
سامان نریمان جهان و فرشاد احمدزاده بازی قبل رقیب بودند و بازی فردا رفیق و هم تیمی

به گزارش سایت روزنامه گل ،درآخرین مصاف گسترش و پرسپولیس سامان نریمان جان و فرشاد احمدزاده که رفقای همیشگی هستند مقابل هم قرارگرفتند و این عکس یادگاری راهم پیش از این باهم گرفته بودند اما حالا دست تقدیرآنها را در پرسپولیس به هم رساند تا درکنار هم برای شکست تیم سابق سامان تلاش کنند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.