دو سرمربی دانه درشت جهانی در یک قاب

تاریخ: 1396/01/08
زمان: 17: 18
نوع: خبر
جدال ایران و چین رویارویی دو مربی طراز اول دنیا هم بود.

به گزارش سایت روزنامه گل، بازی امروز دو تیم ایران و  چین را باید جدال دو مربی طراز اول دنیا هم دانست. جایی که کارلوس کی روش و مارچلو لیپی هر دو در یک قاب و در کنار هم در ورزشگاه آزادی حضور داشتند.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.