b_Newsتفتیان به ایران باز می گردد

تمرین از پاریس تا مشهد

تاریخ: 1396/01/15
زمان: 14: 42
نوع: خبر
حسن تفتیان که بیش از یک ماه در اردوی پاریس فرانسه به سر می‌برد و با «اونتانن گای» تمرین می‌کرد برای برگزاری ادامه اردوهای خود به ایران می‌آید.

حسن تفتیان که بیش از یک ماه در اردوی پاریس فرانسه به سر می‌برد و با «اونتانن گای» تمرین می‌کرد برای برگزاری ادامه اردوهای خود به ایران می‌آید. دونده سرعتی ایران که برای رقابت‌های قهرمانی آسیا و رسیدن به رکورد زیر ۱۰ ثانیه تلاش می‌کند از ۲۰ فروردین تمریناتش را در مشهد پیگیری می‌کند.

این اردو به احتمال فراوان تا ۱۵ اردیبهشت‌ در ورزشگاه تازه تاسیس امام رضا (ع) برگزار می‌شود. تفتیان به دنبال سهمیه رقابت‌های جهانی لندن است.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.