سیدجلال هم برای بازی بعد محروم شد

تاریخ: 1396/01/21
زمان: 21: 04
نوع: خبر
کاپیتان پرسپولیس هم بازی بعد تیمش را از دست داد.

به گزارش سایت روزنامه گل، در جریان بازی پرسپولیس و الریان سیدجلال حسینی هم با دریافت کارت  مانند رفیعی دو اخطاره شد و بازی بعدی با الهلال عربستان را از دست داد.