b_Newsپست اینستاگرامی علی علیپور بعد از قهرمانی پرسپولیس

شما به این پیراهن ابهت دادید و به بودن در این تیم افتخار می کنیم

تاریخ: 1396/01/27
زمان: 12: 46
نوع: خبر
مهاجم پرسپولیس در پیامی قهرمانی تیمش را اینگونه توصیف کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، علی علیپور زننده سریع ترین گل لیگ برتر شانزدهم در بازی با ماشین سازی که در نهایت حکم به قهرمانی پرسپولیس داد بعد از این افتخار در پیامی اینستاگرامی خوشحالی اش را اینگونه بیان کرد: پاس بلند و کشیده از کپورچال ارسال میشه. هادی نوروزی به اولادی و گلللللل. تقدیم به همه گل های سرزمین سرخ. از دهداری و ایرانپاک و سلیمانی تا همایون خان. هادی، اولادی، سبزی، فریبرز مرادی و شیرزادگان و همه مسافران دیار ابدی. شما به این پیراهن ابهت دادید و ما به بودن در این تیم افتخار می کنیم. تبریک و روحتان قرین آرامش.