برانکو و ستاره های سابقا محبوبش

تاریخ: 1395/11/04
زمان: 23: 24
نوع: خبر
این دو بازیکن سال پیش روی اعصاب پرسپولیسیها بودند اما برانکو تا آخرفصل درحفظ آنها پافشاری کرد

دوبازیکن که پارسال برانکو را بسیار تحت فشار گذاشتند همین دوبازیکن حاضردرعکس بودند. تماشاگران بازی آنها را نمی پسندیدند اما برانکو عاشق آنها بود.درواقع آنها ربیع خواهای فصل قبل قرمزها بودند. جالب اینکه برانکو که بالاخره آخر فصل آنها راکنار گذاشت بازهم دربرنامه نود از قابلیتهای فنی آنها دفاع کرد.حاتمی هم در مصاحبه اش بعد از بازی گفت از برانکو دلخوری ندارد.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.