b_Newsبعد از نیامدن پسر مرحوم نوروزی در جشن قهرمانی با آن همه قول و قرار

هانی نوروزی: مبارکتون باشه اما به مردم دروغ نگید

تاریخ: 1396/01/30
زمان: 23: 04
نوع: خبر
عدم حضور فرزند فقید پرسپولیس در جشن قهرمانی این تیم اسباب ناراحتی را به همراه داشته است.


به گزارش سایت روزنامه گل، عدم حضور فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس در جشن مراسم قهرمانی سرخپوشان واکنش های تندی را از سوی خانواده وی در پی داشت. در این خصوص در صفحه منتسب به فرزند مرحوم نوروزی، هانی در این باره در اینستاگرام نوشت: بابایی امشب هرکی بابا داشت اونجا بوود. مبارکتون باشه این جام قهرمانی. در ضمن به مردم دروغ نگید...