جلد روزنامه گل سه شنبه 5 بهمن ماه / گسترش فاصله!

تاریخ: 1395/11/05
زمان: 00: 00
نوع: خبر
در این شماره مهمترین تیترها را به بردن پرسپولیس مقابل گسترش و همچنین حضور تیموریان و جپاروف اختصاص دادیم.

به گزارش سایت روزنامه گل، در این شماره مهمترین تیترها را به بردن پرسپولیس مقابل گسترش و همچنین حضور تیموریان و جپاروف اختصاص دادیم. دراین خصوص دو تیتر "گسترش فاصله" و "آندو نفر" در این مورد روی صفحه نقش بست.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.