b_Newsعلت عصبانیت امید

جای ناخن روی گردن ابراهیمی

تاریخ: 1396/02/01
زمان: 13: 51
نوع: خبر
جای ناخنهای بازیکن حریف روی گردن امیدابراهیمی مشخص است.

حساسیت و برخوردهای پایان بازی حسابی امیدابراهیمی را عصبانی کرد و حتی منصوریان از یک جوانک تبریزی گفته که به او بی احترامی کرده اما این عکس نشان می دهد ابراهیمی غیراز جنگ لفظی جنگ فیزیکی هم داشته وجای ناخنهای بازیکن حریف روی گردنش مشخص است.بر چسب خبر :


توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.