علی دایی با آجورلو: یه کوچولو...!

تاریخ: 1396/02/01
زمان: 20: 44
نوع: خبر
گفت و گوی جالب سرمربی نفت با مدیرعامل تراکتور

به گزارش سایت روزنامه گل، در فرودگاه تبریز دیالوگ جالبی بین علی دایی و سردار آجورلو برقرار شد. این دو نفر تا به حال سابقه همکاری با هم را نداشتند اما شاید بعدا این اتفاق رخ دهد. عکس طوری است که انگار دایی دارد به آجورلو می گوید: یه کوچولو...!

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.