عکس جنجالی / دایی و کسی که می گفت رفاقتی با او ندارد

تاریخ: 1396/02/01
زمان: 21: 53
نوع: خبر
در فرودگاه تبریز عکسی شکار شد که معنا و مفهومی زیادی داشت.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از بازی جنجالی استقلال و نفت تهران در جام حذفی مشاجره سختی بین دایی و منصوریان درگرفت. پس از آن بازی از قول دایی گفتند که او هیچ رفاقتی با منصوریان ندارد. او حتی گفته بود: «دوره شومن بازی گذشته» که طعنه آشکار به منصوریان به حساب می آمد. با این وجود طبق معمول بعد از مدتی خشم دایی فروکش کرد و وقتی در فرودگاه تبریز به طور تصادفی چشمش به منصوریان افتاد او را به سبک خودش در آغوش پذیرفت.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.