شورای شهر 500 میلیون به تراکتورسازی کمک کرد

تاریخ: 1396/02/03
زمان: 13: 39
نوع: خبر
شورای شهر تبریز امروز پرداخت 500 میلیون تومان به باشگاه تراکتورسازی را تصویب کرد.

به گزارش سایت روزنامه گل، جلسه شورای شهر تبریز امروز با حضور همه اعضای آن برگزار شد؛ موضوع مهم در این جلسه مصوبه کمک مالی به باشگاه تراکتورسازی بود که طرح آن به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
پس از تصویب کمک 500 میلیون تومانی شورای شهر به تراکتورسازی، با امضای فرماندار این مبلغ ظرف روزهای آینده به باشگاه تبریزی پرداخت می شود.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.