عصبانیت شدید منصوریان در بین دو نیمه در برخورد با داور

تاریخ: 1396/02/05
زمان: 21: 47
نوع: خبر
سرمربی استقلال بین دو نیمه برخورد تندی با داور مسابقه داشت.

به گزارش سایت روزنامه گل، بعد از یکی، دو صحنه که داور در نیمه نخست به ضرر استقلالی ها گرفت، علیرضا منصوریان در بین دو نیمه به شدت به عملکرد داور اعتراض داشت و در این صحنه مشخص است که با وساطت کمک داورها و اطرافیان او را از داور مسابقه دور کرده اند.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.