علیمنصور زیر باران

تاریخ: 1396/02/05
زمان: 21: 49
نوع: خبر
سرمربی استقلال در نیمه دوم با شکل و شمایلی متفاوت کنار زمین ایستاد.

به گزارش سایت روزنامه گل، علیرضا منصوریان که در نیمه نخست با کت و شلوار کنار زمین شاگردانش را هدایت می کرد با آغاز نیمه دوم با تیپی متفاوت به زمین آمد. منصوریان با لباس و شلوار ورزشی سبز رنگ کنار خط ایستاد تا یکی از فعالان تیمش در کنار زمین و در زیر باران باشد.

توجه:کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد.